Skip to content

Communication Matters: My Reflections and Growth

(5-min-read)

Hello everyone, I am Quyền, but most of you call me Vương Lộc Quyền. I don’t know why, but perhaps everyone prefers to call me that way, and I’m quite happy because my name seems to be quite memorable. It’s a pleasure to write my first blog and share my experiences with you. Though writing has never been my strongest suit, I’ll do my best to create a meaningful blog for you all.

Xin chào các bạn mình là Quyền nhưng mọi người thường hay gọi cả tên và họ của mình là Vương Lộc Quyền. Mình không biết tại sao nhưng có lẽ là mọi người thích gọi mình như vậy hơn và mình cũng khá vui vì có lẽ tên mình thật sự ấn tượng. Đây là lần đầu tiên mình viết blog để chia sẽ và nó thật sự khó khăn đối với bản thân mình vì khi đi học môn mình dở nhất là môn Văn. Nhưng mình sẽ cố gắng để viết một bài blog thật tốt gửi đến các bạn.

Throughout our career journey, we all face various transitions that shape our professional growth. From my days as a college freshman to becoming a full-fledged employee, each new job brought unique challenges. One of the biggest hurdles when changing work environments is effective communication. While I am naturally outgoing, adapting to an English-speaking company posed significant difficulties due to my limited language proficiency. However, with the support of amazing colleagues and bosses, I gradually overcame this obstacle.

Có lẽ chúng ta ai cũng phải vài lần chuyển đổi công việc từ lúc bắt đầu bước vào con đường tạo dựng sự nghiệp cho bản thân. Khi chuyển đổi một công việc mới thì chúng ta sẽ phải đối mặt với vô vàn những thử thách mới. Với những trải nghiệm của bản thân qua nhiều công việc khác nhau từ lúc là một sinh viên đại học năm 1 cho đến khi làm một nhân viên chính thức. Đối với mình có lẽ một trong những thách thức lớn nhất khi thay đổi môi trường làm việc là sự giao tiếp. May mắn thay thì bản thân mình là một người hướng ngoại trong việc giao tiếp nên sự khó khăn đó cũng giải quyết được khá nhanh. Tuy nhiên khi mình chuyển sang một công ty thuần về tiếng Anh thì mình thực sự gặp phải vấn đề khá lớn vì khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình thật sự khá tệ. Mặc dù vậy nhưng mình có sếp và những đồng nghiệp rất tuyệt vời luôn giúp đỡ mình cải thiện qua từng ngày. Mình sẽ nói với các bạn một số kỹ năng quan trọng trong việc giao tiếp và ứng sử bằng những kinh nghiệm của bản thân. 

Greetings Skills (Kỹ năng chào hỏi)

When starting a conversation with someone, the first thing we need to do is greet them. While it may seem like a simple everyday skill, sometimes we overlook or lack a deep understanding of its importance. For myself, I pay attention to how I address others, using appropriate titles and manners that suit the person I am talking to. This helps the other person feel respected during the communication.

Khi bắt đầu giao tiếp với ai đó thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là gửi lời chào. Đây là kỹ năng đời thường nhưng đôi khi chúng ta không để ý hoặc không có sự hiểu biết thấu đáo. Ở bản thân mình thì khi chào hỏi thì mình sẽ chú ý đến cách xưng hô và cùng với đó là sự chuẩn mực, phù hợp với từng người mà mình giao tiếp. Điều này sẽ giúp người nói chuyện cùng mình cảm nhận được sự tôn trọng khi giao tiếp.

Listening and Observational Abilities (Biết lắng nghe và quan sát)

In communication, these are perhaps the two most crucial skills that can help us become better communicators. Active listening and keen observation enable us to absorb valuable information and manage emotions effectively during conversations. To practice these skills, patience is essential. It can be challenging as not every story aligns with our interests and captures our attention. Moreover, in a conversation, there will be various opinions and viewpoints, some of which may be right while others may be wrong. Developing the ability to listen and observe will undoubtedly improve relationships with those around us and unlock the key to effective communication.

Developing the ability to listen and observe will undoubtedly improve relationships with those around us and unlock the key to effective communication.

…khi các bạn luyện được khả năng lắng nghe và quan sát thì tin mình đi nó sẽ giúp bạn cải thiện mối quan hệ với những người xung quanh và có được chìa khoá của kỹ năng giao tiếp.

Trong giao tiếp có lẽ đây là 2 khả năng quan trọng nhất để giúp chúng ta có thể trở nên tốt hơn. Việc lắng nghe và quan sát có thể giúp bạn tiếp thu nhiều thông tin giá trị và cũng giúp bạn quản lý cảm xúc tốt hơn khi trò chuyện. Để luyện tập được việc này thì trước tiên bạn cần học tính kiên nhẫn để lắng nghe mọi thứ. Đây là điều khá khó khăn vì không phải  câu chuyện nào cũng phù hợp với sở thích, hứng thú và khiến ta chú tâm. Cùng với đó là trong một cuộc nói chuyện thì sẽ có các ý kiến và quan điểm riêng có ý đúng và cũng có ý sai. Vì thế khi các bạn luyện được khả năng lắng nghe và quan sát thì tin mình đi nó sẽ giúp bạn cải thiện mối quan hệ với những người xung quanh và có được chìa khoá của kỹ năng giao tiếp.

Articulation Skills (Kỹ năng diễn đạt)

This is one of the areas I personally find weak but would like to share with all of you. Effective communication involves expressing our ideas and viewpoints clearly and persuasively. However, I tend to speak too quickly, which sometimes causes listeners to miss the points I am trying to convey, leading to confusion. As I mentioned earlier, I am fortunate to have supportive bosses and colleagues who help me slow down and speak more clearly. If you want to excel in articulation, practice being precise, focused, and avoid meandering in your speech, as it can waste time and frustrate your audience.

Có lẽ đây là một trong những khả năng mình còn yếu nhất nhưng mình vẫn muốn chia sẽ tới các bạn. Vì khi giao tiếp với người khác thì chúng ta cần phải nói lên ý kiến, quan điểm của bản thân mình một cách rõ ràng và thuyết phục. Tuy nhiên mình thì lại nói quá nhanh nên đôi khi người nghe sẽ không thể nghe được những thông tin mình đưa ra và đôi khi là chẳng hiểu mình đang nói gì. Như mình nói ở trên thì mình có sếp và những đồng nghiệp tuyệt vời nên họ giúp mình dần nói chậm lại và rõ ràng trong lời nói. Còn các bạn nếu muốn diễn đạt thật tốt thì hãy luyện tập diễn đạt một cách rõ ràng, chính xác, đúng trọng tâm vấn đề tránh nói lan man gây mất thời gian và khó chịu cho người nghe.

Questioning Techniques (Kỹ năng đặt câu hỏi)

This is a skill in communication that allows us to gather valuable information and exchange ideas accurately. By asking thoughtful questions, we can make the other person feel understood and interested in the conversation. To do this effectively, we need to carefully listen to the information shared by the other person and encourage them, generating enthusiasm for sharing. In the professional context, this skill helps us obtain accurate information and prevent misunderstandings, preventing unnecessary losses. Cultivate your ability to take the lead in discussions, ask concise and specific questions about the topic at hand, and you will be in control of the conversation.

Đây là một kỹ năng mà khi giao tiếp giúp chúng ta có được nhiều thông tin và trao đổi thông tin một cách chính xác. Khi đặt câu hỏi tốt thì chúng ta có thể giúp người trò chuyện nhận thấy mình đang được hiểu và có cùng suy nghĩ, đôi khi là sự thích thú. Để có thể làm tốt thì trước đó chúng ta phải lắng nghe thật kĩ những thông tin người trò chuyện cùng cung cấp cùng với đó là kích lệ, tạo hứng thú để họ có cảm hứng chia sẽ. Còn trong công việc thì việc này sẽ giúp chúng ta có đươc nhiều thông tin chính xác tránh việc hiểu sai ý dẫn đến những tổn thất không đáng có. Hãy tập cho mình khả năng chủ động dẫn dắt vấn đề, đặt những câu hỏi ngắn gọn, cụ thể vào vấn đề nó sẽ giúp bạn làm chủ cuộc giao tiếp đấy.

Conclusion:

These are the four most important skills I have personally found through my experiences in various communication environments. I am still working on improving some of these abilities, especially for those who may be more introverted in their communication style. I hope that sharing these skills will assist you in enhancing your own communication and nurturing meaningful connections with others.

Đó là 4 kỹ năng mà mình thấy quan trọng nhất mình rút ra cho bản thân qua những trải nghiệm ở những môi trường giao tiếp khác nhau. Có những khả năng bản thân mình vẫn đang cố gắng cải thiện. Mình hi vọng có thể giúp các ban cải thiện vấn đề của bản thân đặc biệt là những bạn hướng nội trong việc giao tiếp.