Skip to content

How small things bring me happiness at work

Little did I know that my experience at the office would be enriched by small and unexpected details beyond my primary work.

Hi, 

Back in the time I signed my employee contract, I thought I would dedicate 8 hours a day, five days a week to my assigned tasks. 

Xin chào,
Hồi ký vào hợp đồng lao động, tôi nghĩ điều đó có nghĩa là làm việc tận tuỵ 8 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần trong công việc được giao.

Little did I know that my experience at the office would be enriched by small and unexpected details beyond my primary work.

Tôi không hề biết rằng bên cạnh công việc, đời sống văn phòng sẽ trở nên phong phú hơn nhờ những chi tiết nhỏ và ngoài mong đợi.

Although I’ve gotten used to the routine of my work and am already on pace with it, facing the computer in the office feels repetitive, thus probably sometimes causing me to feel a bit down, or not (disclaimer: I’m still lovin’ my job :D). During these times, my brain is out of order for the tasks, shifting my focus to random things, and I’ve spotted some cute moments that come from the people here, my colleagues, and my company. 

Mặc dù đã quen với nhịp độ công việc, việc đối mặt với cái máy tính trong văn phòng đôi khi vẫn tạo cảm giác lặp đi lặp lại, do đó đôi khi khiến tôi cảm thấy hơi chán nản (Xin đính chính: Tôi thích công việc của mình :D). Trong những lúc như vậy, não tôi khó tập trung vào task, nó chuyển sự tập trung sang những thứ ngẫu nhiên và tôi đã phát hiện ra một số khoảnh khắc dễ thương đến từ những người xung quanh, đồng nghiệp và công ty của tôi.

 • One of them is about the simple act of walking my bike out of the company yard by myself. It sounds a bit weird, but personally, I would be happy if that day I could take my bike out smoothly in one take. A bike seems a little bit heavy for me whenever I do any physical movement with it, and there are probably several times my kind colleagues lent a hand. To be self-reliant, I avoid asking for help and try to do it myself, thereby unexpectedly leveling up my ‘guiding the bike’ skills somehow :v.
 • Another short story is about my bike during the rainy season, yepp, it’s still about my bike :). Working indoors makes me sometimes not notice the rain, and before I know it, there’s already someone taking my helmet inside to prevent it from getting wet, or even covering my bike with a rainproof case. Just these small acts of kindness could probably make my day.
 • As a person with a passion for food, it’s admitted that shared snacks or meals at the office make me delighted easily. They’re like an effortless way to recharge my battery, whether it’s a team order, a treat from the company, or a colleague bringing in hometown specialties or homemade dishes.
 • Một trong số đó nghe có vẻ đơn giản, đó là tự mình dắt xe ra khỏi sân công ty. Có vẻ hơi kỳ lạ nhưng tôi sẽ rất vui nếu ngày đó tôi có thể lấy chiếc xe máy của mình ra ngoài một cách suôn sẻ. Đối với tôi, chiếc xe máy thật nặng nề và khó mà dịch chuyển. Thỉnh thoảng những đồng nghiệp tốt bụng của tôi đã phải giúp một tay. Nhưng để tự lập, tôi tránh nhờ sự giúp đỡ và cố gắng tự làm, từ đó bất ngờ nâng cao kỹ năng ‘điều hướng xe’ của mình bằng cách nào đó :v.
 • Một câu chuyện nhỏ nữa về chiếc xe của tôi trong mùa mưa, à, ừm, yah vẫn là về chiếc xe của tôi :). Làm việc trong phòng khiến tôi đôi khi không để ý đến trời mưa, và trước khi tôi kịp nhận ra thì đã có người cầm mũ bảo hiểm của tôi vào trong để khỏi bị ướt, thậm chí còn che xe đạp của tôi bằng một chiếc áo mưa. Chỉ những hành động tử tế nho nhỏ này thôi cũng có thể khiến tôi vui cả ngày.
 • Là một người có niềm đam mê với ẩm thực, phải thừa nhận rằng những bữa ăn nhẹ hay bữa ăn chung tại văn phòng dễ dàng khiến tôi bị phấn khích. Chúng giống như một cách dễ dàng để sạc lại pin của tôi, đó có thể là hoạt động của nhóm, sự chiêu đãi từ công ty hay đồng nghiệp mang đặc sản quê hương hoặc các món ăn tự làm.

This is me joyfully enjoying the food and in an upbeat mood.

Đây là tôi đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn và có tâm trạng vui vẻ.

 • Care language no needs to be expressed by direct words, this realization has come up when I’m working with such great colleagues. If I stepped away for a bit, or even a few seconds (usually we sit close together), they would raise questions about where I was, even though I was staying not too far from them. Such similar words like that make me feel more heart-warming and touched, compared to other sweet talks, in my opinion.
 • Sự quan tâm không cần phải thể hiện bằng lời nói trực tiếp, tôi nhận ra điều này khi làm việc với những đồng nghiệp tuyệt vời như vậy. Nếu tôi ra ngoài một chút, thậm chí vài giây (thường thì chúng tôi ngồi gần nhau), họ sẽ đặt câu hỏi xem tôi đang ở đâu, mặc dù tôi đang ở không xa họ lắm. Với tôi, những điều tương tự như vậy khiến tôi cảm thấy ấm lòng và cảm động hơn so với những lời nói ngọt ngào khác.
 • Last but not least, there are pieces of advice given that fit well to me ‘by accident’. Working here at Saigon A.I. means constant learning and improvement, and that’s why there are many lessons and lots of advice given out through sessions and activities. I really really appreciate that.
 • Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, có những lời khuyên rất phù hợp với tôi một cách “tình cờ”. Làm việc tại Sài Gòn A.I. có nghĩa là học hỏi và cải tiến không ngừng, và đó là lý do tại sao có rất nhiều bài học và lời khuyên được đưa ra thông qua các buổi học và hoạt động. Tôi thực sự thực sự đánh giá cao điều đó.

Working here at Saigon A.I. means constant learning and improvement, and that’s why there are many lessons and lots of advice given out through sessions and activities.

 • Làm việc tại Sài Gòn A.I. có nghĩa là học hỏi và cải tiến không ngừng, và đó là lý do tại sao có rất nhiều bài học và lời khuyên được đưa ra thông qua các buổi học và hoạt động.
 • Some have said that I’m too sensitive to everything around me that my feelings become vulnerable to even small stuff. But for me, I am grateful because it also enables me to find happiness in small things, and many of those make my journey at Saigon A.I. truly fulfilling and enjoyable. Last words, I’m thankful for such a great experience here with my company and coworkers, a sincere thanks that I should have said before.

  Một số người nói rằng tôi quá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh đến nỗi cảm xúc của tôi dễ bị tổn thương ngay cả với những điều nhỏ nhặt. Nhưng đối với tôi, tôi rất biết ơn vì nó cũng giúp tôi tìm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt, và rất nhiều điều trong số đó đã tạo nên hành trình của tôi tại Sài Gòn A.I. thực sự thỏa lòng và thú vị. Lời cuối cùng, tôi rất biết ơn vì trải nghiệm tuyệt vời ở đây với công ty và đồng nghiệp của tôi, một lời cảm ơn chân thành mà lẽ ra tôi phải nói trước đây.

  Thank you.